Překlady a tlumočení - němčina

  • překlady z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny
  • 25 let studia a sbírání zkušeností při překládání textů prakticky ze všech oborů (ekonomika, právo, technika, stavebnictví, cestovní ruch…)
  • spolupráce s rodilými mluvčími pro zajištění maximální kvality
  • žádné speciální příplatky (např. za expresní dodání či odbornost textu)
  • značné slevy díky používání překladatelského softwaru (tzv. CAT nástrojů)